Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky

Novinky

Webové stránky - čeština pro cizince

7. listopad 2008

Od 1. ledna 2009 bude cizinec muset prokázat znalost českého jazyka, aby mohl získat povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky

Novela zákona o zaměstnanosti – od cizinců k agenturám

15. červenec 2008

15.7.2008 (epravo.cz) Poslanecká sněmovna v současnosti projednává významnou novelu zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců, která v případě svého schválení přinese řadu změn především pro cizince se zájmem pracovat v České republice a zpřísnění podmínek pro agentury práce. Účinnost by novela měla nabýt 1. ledna 2009. Novela, jež má v Poslanecké sněmovně číslo tisku 486, se v tuto chvíli nachází ve druhém čtení.

Publikace "Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení"

30. červen 2008

Ústředním tématem tohoto sborníku je nelegální migrace a její různé aspekty. Vznikl společnými silami čtyř neziskových organizací, které se podílejí na projektu "Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci", jehož cílem je přispět k posílení práv neregulérních migrantů a migrantek v České republice.

Brožura Ministerstva obchodu a průmyslu: Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

8. duben 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo brožuru, která si klade za cíl usnadnit osobám ze třetích zemí orientaci v legislativě a jejich právech v případě, že se hodlají v některém členském státě usadit.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice