Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


O webu

O webu

24. únor 2014 | počet zobrazení: 19821

Stránky www.domavcr.cz jsou praktickým nástrojem integrace, pomáhajícím cizincům najít zde druhý domov. Cílem stránek je zvýšení úrovně informovanosti cizích státních příslušníků dlouhodobě usazených v České republice.

V současnosti jsou stránky Doma v České republice spravovány kromě české, také v anglické a ruské verzi.

Těžiště stránek spočívá v databázi Rady pro život v České republice, kde jsou k nalezení strukturované informace (rady a návody) k různým situacím, které jsou součástí života v České republice. Vzhledem k častým změnám v oblasti legislativy je mnoho z těchto rad řešeno formou odkazů na platné zdroje informací, které jsou ovšem většinou v českém jazyce. Tam, kde existují překlady, odkazujeme na přeložené verze platných informací.

V České republice existuje řada vynikajících neziskových nevládních organizací a integračních center, na která se můžete v případě potřeby obrátit o další radu a konzultaci. Adresář kontaktů poslouží k dohledání kontaktů na tyto organizace, případně můžete kliknout na banner na pravém panelu webových stránek.

Doporučujeme však zejména sledovat hlavní část webové stránky, tedy Novinky, kde publikujeme také informace o aktualitách právních, ale i projektech a službách nabízených neziskovými nevládními organizacemi.

 

Stránky Doma v České republice vznikly v rámci Pilotního projektu „Integrace cizinců a podpory organizací a sdružení komunit cizinců na území České republiky,“ jehož zadavatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2003. MPSV dále stránky podporovalo v rámci projektu ČHV a IOM “Empowering migrants: Integration through Information and Training of Public Officials and NGOs” financovaného z prostředků Evropské Unie v roce 2005-2006. V roce 2011 byly  stránky podpořeny Nadací Open Society Fund Praha.

Správcem stránek je Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM). Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství a další služby spojené obsahem stránek www.domavcr.cz

Rádi bychom poděkovali Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Evropské Unii, Nadaci Open Society Fund, které laskavě podpořili vznik a chod těchto webových stránek.

 

 


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice