Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace pro pracovníky v ČR

Informace pro pracovníky v ČR

Informace pro pracovníky v ČR

Každý pracovní migrant žijící v České republice by si měl ve vlastním zájmu zjistit informace o svých povinnostech a právech vyplývajících ze zákonů ČR.

Férová práce v Čechách pro občany EU

Pokud se chystáte pracovat v Čechách, nabízí se vám nejen příležitost vydělat si, ale hrozí vám také nebezpečí vykořisťování, které v horším případě může vést až k obchodu s lidmi. Hlavními znaky vykořisťování bývá krácení či nevyplacení mzdy, neoprávněné strhávání peněz ze mzdy (např. různé pokuty), špatné podmínky na pracovišti apod.

Zaměstnání přes agenturu práce

Zaměstnání přes agenturu práce je častou formou zaměstnávání cizinců v ČR. Nese sebou jistá rizika.

Zahájení pracovního procesu

Pracovní poměr je vztah mezi vámi a zaměstnavatelem. Upravuje jej pracovní smlouva. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, jeden originál budete mít vy, druhý váš zaměstnavatel. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

Mzdy a možná rizika

Pro každého pracovníka je důležité znát svou mzdu a znát svá práva. Také by jste měli vědět, na co si dávat pozor.

Zdravotní a sociální pojištění

Je velmi důležité, abyste byl v ČR pojištěn. Pokud je pojištění v pořádku, v případě nemoci budete v rámci zdravotního pojištění bezplatně ošetřen a dostanete léky (ač v některých případech je třeba doplácet).

Pracovní úrazy

V každé práci se může přihodit pracovní úraz. V případě pracovního úrazu vyplývají zaměstnavatele směrem k vám finanční závazky, někteří neseriózní zaměstnavatelé se proto snaží pracovní úraz popírat, aby se této povinnosti vyhnuli.

Ukončení pracovního poměru

Pokud pracujete v ČR v pracovním poměru (s pracovní smlouvou), máte podle zákona určitou ochranu. Je proto důležité znát, jak může váš zaměstnavatel nebo vy vaši práci ukončit. Pokud se tak stane bez vašeho vědomí, je to nezákonné! Můžete při tom také přijít o peníze či o pojištění. Také potřebujete mít určité doklady od starého zaměstnavatele pro úřady a pro nového zaměstnavatele. V některých případech můžete žádat o finanční kompenzaci – tzv. odstupné.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice