Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Pobyt v ČR

Pobyt v ČR

Víza a pobyty - Informační portál MV ČR pro cizince

Zde naleznete veškeré informace týkající se pobytových oprávnění v ČR včetně náležitostí žádostí a další aktuální informace.

Můj život v ČR

Tato publikace je určena všem dětem a mladým lidem, kteří do České republiky přicházejí bez doprovodu svých rodičů či jiných příbuzných. Je však určena i těm, kteří již oslavili své 18. narozeniny a začínají se připravovat na svůj samostatný život v ČR.

Informační publikace pro cizince

„Informační publikace pro cizince v ČR“, aktualizovaná v rámci Koncepce integrace cizinců Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci s dalšími vybranými ministerstvy a nestátními neziskovými organizacemi. Je určena primárně cizincům pocházejícím z třetích zemí, tj.zemí mimo členské státy Evropské unie, EHP a Švýcarska.

Formuláře na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Formuláře pro různé žádosti si můžete stáhnout na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Tyto tiskopisy si cizinci mohou vyzvednout na jakémkoli oddělení MVČR, na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí nebo je možné si formuláře stáhnout z internetových stránek.

Informace z Cizinecké policie pro cizince

Odkaz na webové stránky Cizinecké policie a aktuální informace.

Informační letáky pro cizince - vstup do Schengenu

Na webových stránkách EU - euroskop.cz naleznete komletní informace o vstupu České republiky do Schengenského prostoru a také informační letáky v několika jazykových mutacích.

Nelegální pobyt v České republice

Tento článek Poradny pro občanství, občanská a lidská práva uvádí jak preventivní opatření jak se do nelegálního postavení nedostat a jak postupovat v případě, že už cizinec v nelegálním postavení je.

Nelegalita pobytu cizinců a trestní sankce

Na stránkách Migrace online naleznete zajímavý článek na téma nelegalita pobytu cizinců a trestní sankce.

Publikace "Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení"

Ústředním tématem tohoto sborníku je nelegální migrace a její různé aspekty. Vznikl společnými silami čtyř neziskových organizací, které se podílejí na projektu "Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci", jehož cílem je přispět k posílení práv neregulérních migrantů a migrantek v České republice.

Informační publikace pro cizince

„Informační publikace pro cizince v ČR“ je určena primárně cizincům pocházejícím z třetích zemí, tj.zemí mimo členské státy Evropské unie, EHP a Švýcarska. Zároveň publikace může sloužit všem osobám, které přichází do styku s cizinci a mají zájem si prohloubit své znalosti v daných tématech. Publikace není primárně určena žadatelům o mezinárodní ochranu a těm, kterým byla mezinárodní ochrana udělena.

Pracovní poradenství v komunitním centru InBáze Berkat pro azylanty a osoby s udělenou doplňkovou ochranou v roce 2010

Cílem projektu je poskytovat pracovní poradenství a absolvování rekvalifikačních kurzů pro azylanty a osoby s udělenou doplňkovou ochranou na území Hlavního města Prahy a v jižních Čechách.

Bezplatné volání na Info a SOS Linku La Strady

Nezisková organizace La Strada umožňuje bezplatné zavolaní(jen v ČR)na Info a SOS Linku La Strady na tel čísle 8 000 77 777 , která funguje každou středu od 12:00 do 20:00.

Nabídka otevřených kurzů češtiny v Centru pro integraci cizinců

Centrum pro integraci cizinců nabízí otevřené kurzy češtiny pro všechny.

Interkulturní pracovníci mají vlastní webovou stránku

Nevládní organizace InBáze, o.s. představuje novou webovou stránku www.interkulturnimediace.cz, která vznikla v rámci inovativního projektu realizovaného od roku 2012 – 2014 v partnerství s ACIDI, I.P. Vysokým komisariátem pro imigraci a interkulturní dialog z Portugalska a ve spolupráci se zástupci Odboru azylové a migrační politiky MVČR, Ředitelstvím služby cizinecké policie ČR a 12 nevládními organizacemi. Cílem projektu je systémové ukotvení profese interkulturní pracovník v českém prostředí. Stránka je určena všem, kteří se chtějí dozvědět o nástrojích podpory vzájemného soužití v interkulturní společnosti jako je interkulturní mediace, interkulturní práce a komunitní tlumočení, které jsou v zemích s dlouhou tradicí imigrace běžnou součástí veřejné politiky. Zároveň nabízí informace o dění v českém prostředí – představuje nevládní organizace, které zaměstnávají migranty na poli interkulturní asistence či komunitního tlumočení, zveřejňuje aktuální pracovní nabídky a informuje o možnostech vzdělávání.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice