Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Podnikání

Podnikání

Adresář živnostenských úřadů

Portál veřejné správy – Krajské živnostenské úřady

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Zákony a prováděcí předpisy

Zákony a prováděcí předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Průvodce živnostenského podnikání zahraniční osoby - se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Průvodce živnostenského podnikání zahraniční osoby - se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Jak má ohlásit živnost nebo požádat o koncesi zahraniční právnická osoba se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Průvodce živnostenského podnikání zahraniční osoby - občané členských států EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásit živnost nebo požádat o koncesi - zahraniční fyzická osoba - občané členských států EU, EHP a Švýcarska

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky.

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona, který obsahuje komplexní informace o podnikání, ohlašování živností, potřebných dokumentech atd.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice