Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Rodina

Rodina

Vztahy mezi rodiči a dětmi

Dokument:"Vztahy mezi rodiči a dětmi" obsahuje informace o tom, jaká práva a povinnosti mají rodiče vůči svým dětem a děti vůči svým rodičům, dle zákona o rodině.

Vztahy mezi manžely

Následující text pojednává o právech a povinnostech manželů vůči sobě navzájem.

Předmanželská smlouva

Následující text obsahuje informaci, co to je Předmanželská smlouva, a jaké náležitosti musí tato smlouva obsahovat.

Rodinné poměry v době po rozvodu

Následující text obsahuje informace o tom, jak se změní rodinné poměry po rozvodu.

Majetkové vztahy manželů

Následující text obsahuje informace o společném jmění manželů, co je to zúžení společného jmění manželů nebo jak je to se společným nájmem bytu manžely.

Užívání cizojazyčného jména a příjmení

Následující text obsahuje informace o užívání jména a příjmení, včetně jeho cizojazyčných podob, ve styku s českými úřady.

Úmrtí blízké osoby

V textu “Úmrtí blízké osoby” jsou popsaný postup pro splnění úředních náležitostí této životní situace jako například informace o formalitách převozu zemřelého do zahraničí.

Rozvod

Dokument:"Rozvod" obsahuje informace o náležitostech rozvodu manželství v ČR.

Ministerstvo vnitra - Vydávání matričních dokladů (rodný, oddací a úmrtní list)

Podrobnější informace o tom, kde a za jakých podmínek se vydávají matriční doklady.

MPSV - Rodina

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete podrobné informace o možnostech podpory pro rodiny.

Uzavření manželství

Uzavření manželství občanů České republiky i cizinců v České republice je mimo jiné úředním potvrzením státu o platnosti sňatku. Text „Uzavření manželství – sňatek“ obsahuje řadu praktických informací o náležitostech sňatku.

Důležité informace k případům zneužívání institutu manželství a rodičovství

Krátká informace o tom, jaké negativní důsledky může mít jednání, kterým se účelově zneužívá institutu manželství či rodičovství (uznání otcovství) jako způsobu pro získání výhodnějšího postavení osoby na území ČR (rodinný příslušník občana EU, žádost o trvalý pobyt).

Narození dítěte

Rodiče narozeného dítěte na území České republiky musí splnit řadu administrativních kroků. Přiložený text: „Narození dítěte“ přináší informace nejenom o nutné administrativě, ale i o pobytovém statusu novorozence, informace o jménu a příjmení dítěte narozeného na území ČR.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice