Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení

Leták: Sociální zabezpečení a právní ochrana zaměstnaných cizinek a jejich rodin

Důležité informace od Centra pro intergaci cizinců k problematice právní ochrany zaměstnaných cizinek a dávek státní sociální podpory pro ně a jejich rodiny.

MPSV - Zdravotní postižení

Dávky sociální péče pro zdravotně postižené

MPSV - Sociální služby

Základní informace o možnostech sociálních služeb v České republice.

MPSV – Nemocenské pojištění

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje dávkami nemocenského pojištění.

MPSV - Důchodové pojištění

Základní informace o důchodovém pojištění.

MPSV - Státní sociální podpora

Základní informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí o možnostech čerpání státní sociální podpory.

MPSV - Pomoc v hmotné nouzi

Základní informace Ministerstva práce a sociálních věcí o hmotné nouzi.


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice