Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Vzdělávání

Vzdělávání

Zavedení jazykových zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu od 1. ledna 2009

V souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí Česká republika od 1. ledna 2009 prokázání znalosti českého jazyka jako nezbytnou náležitost žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

Základní školy

Cizincům, kteří plní základní školní docházku na základních nebo základních speciálních školách, je poskytováno vzdělání bezplatně, stejně tak jako ostatním občanům ČR. Přijetí cizince ve věku povinné školní docházky do základní školy je podmíněno prokázáním jeho oprávnění k pobytu na území ČR.

Předškolní zařízení

Mezi předškolní zařízení, která nabízejí péči o malé děti patří jesle, mateřské a speciální mateřské školy, umístění dítěte v nich je dobrovolné a plně závisí na rozhodnutí rodičů. Stát na pobyt a péči o děti cizinců předškolního věku nepřispívá.

Střední školy

Dokument:"Střední školy" obsahuje informace o podmínkách studia na středních školách v ČR, informace o přijímacím řízení, jakož i charakteristiku jednotlivých druhů středních škol.

Vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola připravuje studenty pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností nebo prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních náročných činností. Následující text obsahuje podrobné informace o vzdělávání na vyšších odborných školách.

Vysoké školy

Následující text obsahuje informace o možnostech studia na vysokých školách v České republice, o přijímacím řízení na VŠ a další informace.

Vzdělávání v České republice

Dle Listiny základních práv a svobod má každý právo na vzdělání. Nově je v zákoně č. 561/2004SB. školském zákoně upraveno vzdělávání cizinců. Mezi nejdůležitější novinky patří povinnost doložit oprávněnost pobytu na území České republiky. O všeobecných podmínkách studia v ČR se dovíte z následujícího textu.

Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Dokument obsahuje informace o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace (uznání platnosti) dokladů o ukončeném stupni vzdělání vydaných zahraničními školami v České republice.

Portál veřejné správy - Životní situace – školství

Ucelené informace na téma – vstup do mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, přijetí na střední, vyšší a vysoké školy


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice