Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Rady pro život v ČR » Zdraví a lékařská péče

Zdraví a lékařská péče

Leták: Jste cizinka a narodilo se vám dítě?

Důležité informace od Centra pro integraci cizinců k problematice zdravotního pojištění cizinek - matek a jejich narozených dětí.

Leták: Zdravotní pojištění cizinců při pobytu nad 3 měsíce

Informační leták Centra pro integraci cizinců informuje cizince o zdravotním pojištění při pobytu nad 3 měsíce v České republice.

Veřejné zdravotní pojištění cizinců

Informace Všeobecné zdravotní pojišťovny k veřejnému zdravotnímu pojištění cizinců

Zdravotní pojištení cizincu v CR

Následující text se zabývá zdravotním pojištením cizinců v České republice a zejména pojištěním u komerčních pojišťoven. Autorka se podrobně věnuje podobě tohoto pojištení, výši pojistného a upozorňuje na výluky, při kterých náklady za zdravotní péči nejsou hrazeny. Text nabízí velmi dobrý přehled možností komerčního pojištění pro cizince v ČR i jeho limitů. Autoři: Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Prosinec 2009. Publikováno pro Migraci online.

Smluvní zdravotní pojištění cizinců - nabídka PVZP,a.s.

Tento text obsahuje informace o produktech soukromé zdravotní pojišťovny PVZP, a.s. Zde si můžete sjednat 1. Základní zdravotní pojištění cizinců (ZZPC), které zajišťuje nutnou a neodkladnou péči. Pojištění se doporučuje osobám, které se zdržují v České republice krátkodobě. Dále si můžete sjednat 2. Zdravotní pojištění cizinců (ZPC), které zajišťuje zdravotní péči v rozsahu, který je srovnatelný s rozsahem českého veřejného zdravotního pojištění. Pojištění se doporučuje osobám, které se zdržují v České republice dlouhodobě. Také si můžete obstarat pojištění typu "Novorozenec", které je vhodné pro budoucí matky a zajišťuje i poporodní péči o novorozence pojištěné matky (do max. 3 měsíců věku).

Cestovní zdravotní pojištění - změna prokazování zdravotního pojištění cizinců

Dne 1. ledna 2010 nabývá účinnosti zákon č. 278/2009 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví, který v článku 24 stanoví změny v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. U víz k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR je cizinec nově povinen při pobytové kontrole předložit doklad, který vystavila pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky (jedná se o pojišťovnu se sídlem na území ČR a vedenou v seznamu oprávněných subjektů ČNB).

Práva a povinnosti cizinců při čerpání zdravotní péče v ČR

Následující text obsahuje informace o právech a povinnostech pojištěnců veřejného zdravotního i smluvního pojištění při čerpání zdravotní péče v ČR.

Systém poskytování zdravotní péče v ČR

Následující dokument obsahuje praktické informace o typech zdravotnických zařízení, ve kterých je poskytována zdravotní péče, podmínky čerpání zdravotní péče a odpovědi na časté dotazy ohledně poskytování zdravotní péče.

Rozsah péče hrazené zdravotními pojišťovnami

V textu dokumentu je přehled konkrétních lékařských úkonů a zdravotní péče, které jsou hrazeny z povinného anebo smluvního zdravotního pojištění.

Portál Ministerstva zdravotnictví „Uznávání zdravotnických kvalifikací"

Portál „Uznávání zdravotnických kvalifikací“ je internetový virtuální portál, který umožňuje vyhledat a získat plnotextové informace o podmínkách pro získávání a vzájemné uznávání odborné a specializované způsobilosti zdravotnických pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech v České republice i v členských zemích Evropské unie.

Informace o uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti

Informace o uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta cizím i českým státním příslušníkům, kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu uvedených povolání mimo členské státy Evropské unie


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice